Δευτέρα, 7 Ιουνίου 2021

  

R.A.C.L.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

VHF POSEIDON EVENT 2021

 

Αγαπητοί/ές συνάδελφοι/ισσες,

Το  VHF POSEIDON EVENT θα πραγματοποιηθεί και φέτος 2021 το τρίτο Σαββατοκύριακο  του Ιουλίου στις 17-18.

Στο event μπορούν να συμμετάσχουν όλοι οι αδειούχοι σταθμοί εντός Ελλάδος και στις κατηγορίες VHF με ένα χειριστή, UHF με ένα χειριστή, VHF-UHF με ένα χειριστή, VHF με πολλούς χειριστές, UHF με πολλούς χειριστές και VHF-UHF με πολλούς χειριστές.

 

Προσκαλούμε όλη τη ραδιοερασιτεχνική παρέα να λάβει μέρος στο event και περιμένουμε με χαρά να σας ακούσουμε.

 

Η Ομάδα Ραδιοερασιτεχνών Λαυρίου .73.

 

                         VHF POSEIDON EVENT 2021

  

 

 

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ VHF POSEIDON EVENT 2021

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΕΣ

·      Όλοι οι ραδιοερασιτέχνες Εντός Ελλάδος μπορούν να συμμετάσχουν στο

VHF POSEIDON EVENT.

Οι σταθμοί εκτός ελληνικής επικράτειας δεν συμμετέχουν και δεν συντελούν στη βαθμολογία.

·      Επιτρέπεται μόνο μία συμμετοχή ανά Callsign και από την ίδια τοποθεσία.

Οι λαμβάνοντες μέρος πρέπει να συμμορφώνονται στους κανονισμούς του event.

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

1.    Ένας σταθμός με ένα χειριστή VHF

2.    Ένας σταθμός με ένα χειριστή UHF.

3.    Ένας σταθμός με ένα χειριστή VHF-UHF.

4.    Ένας σταθμός με πολλούς χειριστές VHF.

5.    Ένας σταθμός με πολλούς χειριστές UHF.

6.    Ένας σταθμός με πολλούς χειριστές VHF-UHF.

 

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΤΟΥ “VHF POSEIDON EVENT

Έναρξη: Σάββατο 17 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 UTC (15:00 τοπική).

Λήξη:  Κυριακή 18 Ιουλίου 2021 και ώρα 12:00 UTC (15:00 τοπική).

 

ΣΥΧΝΟΤΗΤΕΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

ΜodeFM                  

Οι συχνότητες εκπομπής των σταθμών θα είναι:  144-146 MHz και 430-440 MHz.

Παρακαλούμε, όπως δοθεί ιδιαίτερη προσοχή  στις υπoζώνες, οι οποίες πρέπει να είναι αυτές που ορίζονται από την IARU για simplex επικοινωνία.

Ένας  τρόπος κλήσης θα μπορεί να είναι:

CQ ,CQCQ ,POSEIDON EVENTCQ POSEIDON EVENT, Κλήση από SVxxxx (ή SYxxxx), QRZ?

 

ΑΝΤΑΛΛΑΓΕΣ event

Οι συμμετέχοντες κατά την διάρκεια κάθε επαφής πρέπει:

1.    να ανταλλάσουν το διακριτικό τους,

2.    να αναφέρουν το R.S.(5-9),

3.    να δίνουν στη συνέχεια έναν αύξοντα αριθμό. Θα ξεκινάει από το 001 για την πρώτη επαφή και θα αυξάνεται ανά έναν αριθμό για κάθε νέα επαφή. Ακόμα και όσοι επιλέξουν να συμμετάσχουν στην κατηγορία VHF-UHF, ασχέτως της εναλλαγής μπάντας η αρίθμηση πρέπει να είναι συνεχόμενη.

4.    να δηλώνουν την περιοχή του σταθμού (πόλη ή χωριό και σύμπλεγμα νησιών όπου απαιτείται. (Βλέπε πίνακα)), και

5.    να καταχωρούν την ώρα λήξης επαφής (UTC).

 

ΑΠΟΣΤΟΛΗ LOGBOOKS

Γίνονται δεκτά ΜΟΝΟ logbooks σε μορφή Excel* στα οποία πρέπει να αναφέρονται:

ο σταθμός (Callsign), η περιοχή, το τηλέφωνο και το e-mail.

* ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΚΑΙ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΑΡΧΕΙΟ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΕΛΙΔΕΣ ΜΑΣ.

Παρακαλούμε όπως σταλούν με e-mail στο vhfposeidon@hotmail.com μέχρι την Κυριακή 1 Αυγούστου 2021 και ώρα 00:00 τοπική.

ΟΙ ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΠΕΡΑΝ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ

 

ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΩΝ LOGBOOKS ΟΙ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΑΠΟΔΕΧΟΝΤΑΙ ΤΟΥΣ ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΟΥ VHF POSEIDON EVENT.

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

·         Επαφές από σταθμούς που δεν έστειλαν logbook για να γίνει confirm δεν θα προσμετρούνται.

·      Τα αποτελέσματα είναι ευθύνη της Ομάδας Ραδιοερασιτεχνών Λαυρίου, της οποίας η απόφαση θα είναι τελική.

·      Επαφές με Λάθος:  Callsign, περιοχή, αριθμοί, μη τήρηση του Ελληνικού band plan, καθώς και σε διαφορά ώρας πέραν των 10 λεπτών είναι άκυρες και δεν θα προσμετρούνται. Επιπλέον, σε τυχών  διπλές επαφές θα προσμετρείται η πρώτη.

·         Σε περίπτωση ισοβαθμίας, υπερτερεί ο σταθμός με τις περισσότερες επιβεβαιωμένες επαφές. Εάν έχουν και τον ίδιο αριθμό επαφών η θέση θα μοιράζεται εξίσου.

·      Τα αποτελέσματα θα δημοσιευθούν στο:

1.       http://lavrio-racl.blogspot.com/

2.          https://www.facebook.com/radio-amateur-club-of-lavrio-451938141605005/

3.           https://rfnews.gr/

 

 

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Η βαθμολόγηση γίνεται με βάση τα PREFIX (βλέπε πίνακα).

Παράδειγμα:

Αν κάποιος σταθμός SV1 κάνει 20 σταθμούς SV1, 3 σταθμούς SV4 και 2 σταθμούς

SV9 τότε το αποτέλεσμα θα έχει ως εξής:

·      για κάθε SV1 σταθμό θα πάρει 1 πόντο,  σύνολο 20Χ1=20 πόντοι,

·      για κάθε SV4 σταθμό θα πάρει 3 πόντους, σύνολο 3Χ3=9 πόντοι, και

·      για κάθε SV9 σταθμό θα πάρει 10 πόντους, σύνολο 2Χ10=20 πόντοι

Συνεπώς, το τελικό αποτέλεσμα θα είναι 20+9+20=49 πόντοι.

 

 

 

 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ

Από

Προς

Πόντοι

SV1

SV1

           1

SV3, SV4, SV6, SV8 ΕΠΤΑΝΗΣΑ (εκτός Κύθηρα & Αντικύθηρα), SV8 ΚΥΚΛΑΔΕΣ, SV8 ΕΥΒΟΙΑ

                        3

SV2, SV5, SV7, SV8 ΚΥΘΗΡΑ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ, SV8 ΣΠΟΡΑΔΕΣ,

SV8 ΝΗΣΙΑ ΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ, SV9

                      10

SV2

SV2

           1

SV4, SV6, SV7, SV8 ΣΠΟΡΑΔΕΣ, SV8 ΝΗΣΙΑ ΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

           3

SV1, SV3, SV5, SV8 ΕΠΤΑΝΗΣΑ (εκτός Κύθηρα & Αντικύθηρα), SV8 ΚΥΘΗΡΑ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ, SV8 ΚΥΚΛΑΔΕΣ, SV8 ΕΥΒΟΙΑ, SV9

           

        10

SV3

SV3

           1

SV1, SV8 ΕΠΤΑΝΗΣΑ (εκτός Κύθηρα & Αντικύθηρα),

SV8 ΚΥΘΗΡΑ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ, SV8 ΚΥΚΛΑΔΕΣ, SV9

             

           3

SV2, SV4, SV5, SV6, SV7, SV8 ΕΥΒΟΙΑ, SV8 ΣΠΟΡΑΔΕΣ,

SV8 ΝΗΣΙΑ ΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

                    10

SV4

SV4

           1

SV1, SV2, SV6, SV8 ΕΥΒΟΙΑ, SV8 ΣΠΟΡΑΔΕΣ, SV8 ΝΗΣΙΑ ΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

                  3

SV3, SV5, SV7, SV8 ΕΠΤΑΝΗΣΑ (εκτός Κύθηρα & Αντικύθηρα), SV8 ΚΥΘΗΡΑ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ, SV8 ΚΥΚΛΑΔΕΣ, SV9

         

        10

SV5

SV5

           1

SV8 ΚΥΚΛΑΔΕΣ, SV8 ΝΗΣΙΑ ΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ, SV9

           3

SV1, SV2, SV3, SV4, SV6, SV7, SV8 ΕΠΤΑΝΗΣΑ (εκτός Κύθηρα & Αντικύθηρα), SV8 ΚΥΘΗΡΑ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ, SV8 ΕΥΒΟΙΑ,

SV8 ΣΠΟΡΑΔΕΣ

                

10

SV6

SV6

           1

SV1, SV2, SV4, SV8 ΕΠΤΑΝΗΣΑ (εκτός Κύθηρα & Αντικύθηρα)

           3

SV3, SV5, SV7, SV8 ΚΥΘΗΡΑ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ, SV8 ΚΥΚΛΑΔΕΣ,

SV8 ΣΠΟΡΑΔΕΣ, SV8 ΕΥΒΟΙΑ, SV8 ΝΗΣΙΑ ΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ, SV9

           

        10

SV7

SV7   

           1

SV2, SV8 ΝΗΣΙΑ ΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

          3

SV1, SV3, SV4, SV5, SV6, SV8 ΕΠΤΑΝΗΣΑ (εκτός Κύθηρα & Αντικύθηρα), SV8 ΚΥΘΗΡΑ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ, SV8 ΚΥΚΛΑΔΕΣ,

SV8 ΕΥΒΟΙΑ, SV8 ΣΠΟΡΑΔΕΣ, SV9

            

                10

SV8 ΕΠΤΑΝΗΣΑ

(εκτός Κύθηρα &

Αντικύθηρα)

SV8 ΕΠΤΑΝΗΣΑ (εκτός Κύθηρα & Αντικύθηρα)

           1

SV1, SV3, SV6

           3

SV2, SV4, SV5, SV7, SV8 ΚΥΘΗΡΑ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ,

SV8 ΚΥΚΛΑΔΕΣ, SV8 ΕΥΒΟΙΑ, SV8 ΣΠΟΡΑΔΕΣ,

SV8 ΝΗΣΙΑ ΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ, SV9                                        

            

            10

SV8  ΚΥΘΗΡΑ &

ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

SV8 ΚΥΘΗΡΑ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ

           1

SV3, SV8 ΚΥΚΛΑΔΕΣ, SV9

           3

SV1, SV2, SV4, SV5, SV6, SV7,

SV8 ΕΠΤΑΝΗΣΑ (εκτός Κύθηρα & Αντικύθηρα),

SV8 ΕΥΒΟΙΑ, SV8 ΣΠΟΡΑΔΕΣ, SV8 ΝΗΣΙΑ ΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

             

            10

SV8 ΚΥΚΛΑΔΕΣ

SV8 ΚΥΚΛΑΔΕΣ

           1

SV1, SV3, SV5, SV8 ΚΥΘΗΡΑ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ, SV8 ΕΥΒΟΙΑ, SV8 ΝΗΣΙΑ ΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ, SV9

                        3

SV2, SV4, SV6, SV7, SV8 ΕΠΤΑΝΗΣΑ (εκτός Κύθηρα & Αντικύθηρα), SV8 ΣΠΟΡΑΔΕΣ

                      10

SV8 ΕΥΒΟΙΑ

SV8 ΕΥΒΟΙΑ

           1

SV1, SV4, SV8 ΚΥΚΛΑΔΕΣ, SV8 ΣΠΟΡΑΔΕΣ,

SV8 ΝΗΣΙΑ ΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

                     3

SV2, SV3, SV5, SV6, SV7,

SV8 ΕΠΤΑΝΗΣΑ (εκτός Κύθηρα & Αντικύθηρα),

SV8 ΚΥΘΗΡΑ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ, SV9

      

            10

SV8 ΣΠΟΡΑΔΕΣ  

SV8 ΣΠΟΡΑΔΕΣ    

           1

SV2, SV4, SV8 ΕΥΒΟΙΑ, SV8 ΝΗΣΙΑ ΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

           3

SV1, SV3, SV5, SV6, SV7,

SV8 ΕΠΤΑΝΗΣΑ (εκτός Κύθηρα & Αντικύθηρα),

SV8 ΚΥΘΗΡΑ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ, SV8 ΚΥΚΛΑΔΕΣ, SV9

     

            10

SV8

ΝΗΣΙΑ ΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

SV8 ΝΗΣΙΑ ΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

           1

SV2, SV4, SV5, SV7, SV8 ΚΥΚΛΑΔΕΣ, SV8 ΕΥΒΟΙΑ,

SV8 ΣΠΟΡΑΔΕΣ

            

  3

SV1, SV3, SV6, SV8 ΕΠΤΑΝΗΣΑ (εκτός Κύθηρα & Αντικύθηρα), SV8 ΚΥΘΗΡΑ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ, SV9

                 10

SV9

SV9

           1

SV3, SV5, SV8 ΚΥΘΗΡΑ & ΑΝΤΙΚΥΘΗΡΑ, SV8 ΚΥΚΛΑΔΕΣ

           3

SV1, SV2, SV4, SV6, SV7,

SV8 ΕΠΤΑΝΗΣΑ (εκτός Κύθηρα & Αντικύθηρα),

SV8 ΕΥΒΟΙΑ, SV8 ΣΠΟΡΑΔΕΣ, SV8 ΝΗΣΙΑ ΑΝ. ΑΙΓΑΙΟΥ

            

                 10

Τα ανωτέρω ισχύουν και για την κατηγορία SY.

 

ΒΡΑΒΕΙΑ

Θα απονεμηθεί ΑΝΑΜΝΗΣΤΙΚΟ ΒΡΑΒΕΙΟ στους τρεις πρώτους κάθε κατηγορίας.

Επίσης, όσοι στείλουν έγκυρα logbooks θα λάβουν ΕΝΘΥΜΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ.

Τα ανωτέρω βραβεία και ενθυμήματα θα αποσταλούν σε ηλεκτρονική μορφή στο δηλωμένο email σας.

 

 Για τυχόν απορίες και ερωτήσεις σχετικά με τον διαγωνισμό, στείλτε e-mail στο vhfposeidon@hotmail.com

 

 

 

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΉ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ.

 

 

Τα νησιά Σαλαμίνα και Αίγινα (SV8)  θα μετράνε βαθμολογικά  στη περιοχή SV1. Τα λοιπά νησιά του Αργοσαρωνικού θα μετράνε στη περιοχή SV3. Οι υπόλοιπες νήσοι και βραχονησίδες της Ελλάδος θα καταχωρούνται στο νομό που διοικητικά ανήκουν, και αναλόγως στην SV περιοχή του νόμου.